Otevírací doba

Pondělí - Pátek
8.00 - 20.00

Kontaktujte nás

Česky mluvící: +420 608 103 040
Anglicky mluvící: +420 601 378 920
reception@psychosomatics.cz

Adresa

Na Dlouhém Lánu 11
Praha 6, 160 00

Cesta k nám

Co je psychosomatika

Co je to psychosomatika?

Psychosomatika odráží skutečnost, že náš duševní stav má přímý vliv na naše tělesné funkce. I medicíně se tyto dvě části existence člověka většinou oddělují, což umožňuje velký pokrok v medicínských technologiích a znalostech.

Ve skutečnosti ale, v každodenním kontextu, tyto dva subjekty nejsou oddělené vůbec, ale jsou naopak mezi nimi probíhá neustálá výměna informací. Psychosomatická medicína tomuto faktu věnuje pozornost, a nabízí komplexní medicínský přístup k léčbě. I tomto smyslu psychosomatická medicína skutečně pracuje s bio-psycho-sociálním modelem zdraví a nemoci.

... psychosomatic medicine truly puts into practice the bio-psychosocial model of health and illness.

Proč psychosomatická medicína?

Pokud trpíte jakýmkoliv chronickým onemocněním, které správně neodpovídá na běžnou léčbu, může pro Vás být vhodná psychosomatická léčba. Příznaky mohou zahrnovat všechny typy bolestí (často bolesti hlavy, zad, bolesti břicha, kloubů atp.), funkční poruchy (jako zácpa, průjem, dušnost, pocity horka nebo chladu, poruchy srdečního rytmu, sexuální dysfunkce), kožní problémy (ekzémy, vracející se kožní infekce, rezistentní akné), celkové příznaky (únavový syndrom, chronicky zvýšená teplota, přibývání nebo úbytek na váze), a mnohem více.

Obecně jakýkoliv fyzický příznak může být vážně ovlivněn psychosociálními faktory. Role psychosomatické medicíny typicky roste v momentech, kdy obvyklá léčba neřeší problémy, nebo pokud ostatní lékaři nemohou přijít na správnou diagnózu (například všechny provedené testy byly negativní). Tyto dva stavy jsou často viděny u pacientů, kteří mohou výrazně těžit z psychosomatické léčby.

Je toto nová specializace?

Ne, nejstarší příklady psychosociální medicíny v historii mohou být viděny v antickém Řecku. Ve skutečnosti byl Hippokrates prvním lékařem, který došel k závěru, že existuje souvislost mezi duševním zdravím a fyzickým zdravím. Později, v moderní medicíně, bylo toto komplexní chápání medicíny nahrazeno dualistickým modelem těla a mysli, který, mimo prudký rozvoj medicínské technologie, zapříčinil odsunutí psychosomatické medicíny stranou.

headache

Které medicínské služby nabízíme?

  • Diagnostické zhodnocení zdravotního stavu a možného psychosomatické původu obtíží.
  • Psychosomatické poradenství – zhodnocení možné léčby.
  • Individuální lékařské poradenství.
  • Zhodnocení minulých lékařských záznamů a vyšetření.
  • Vzdělávání v oblasti životního stylu a vztahů z psychosomatické perspektivy.

Které části mého těla jsou posuzovány psychosomatickým lékařem?

Psychosomatický lékař posoudí aspekty Vašeho života vně Vašeho těla, stejně jako stav vnitřních orgánů. Tento typ lékaře posoudí pacientův biologický, psychologický a sociální (ve smyslu sociálních interakcí, vztahů) status, aby mohl učinit lékařské rozhodnutí.

Kdo provádí tuto léčbu?

Tuto léčbu provádí lékař specializující se na psychosomatickou medicínu. Zde v Unicare je naším vedoucím psychosomatickým lékařem MUDr. Ondřej Masner.

Příběhy našich klientů

Syndrom vyhoření – příležitost k (znovu) nalezení cesty k sobě!

Syndrom vyhoření – příležitost k (znovu) nalezení cesty k sobě!

28. 3. 2019
Syndrom vyhoření je nejčastěji spojen se stresující prací a trvalým přetěžováním. To jistě mohou být průvodní znaky pro osoby trpících tímto onemocněním, nicméně jak již název syndrom ukazuje, vždy se jedná o souběh několika důvodů, v důsledku který vyhoření jako takové propukne: Může to být dlouhodobá péče o někoho, kdo je vážně nemocný, chronické napětí a hádky uvnitř rodiny, těžké finanční dluhy, pokračující spory v partnerských vztazích či zkrátka neustálý tlak na vysoký výkon. Syndrom vyhoření se stává moderní civilizační chorobou, zároveň však nabízí příležitost (znovu) nalézt cestu k sobě!
Číst více
Rodinná terapie: Mýty a fakta

Rodinná terapie: Mýty a fakta

12. 3. 2019
Skutečný lékařský výzkum ukazuje, že naše vztahy a naše emoce jsou velmi úzce spojeny s fyziologickými funkcemi našeho těla, ať už prostřednictvím našeho hormonálního nebo imunitního systému. Systémový přístup integruje biologické a psycho-sociální aspekty našich nemocí, abychom dosáhli komplexního pohledu na zdravotní problém člověka. Toto je základní myšlenka systémové rodinné terapie.
Číst více
Nevysvětlitelné bolesti břicha

Nevysvětlitelné bolesti břicha

28. 12. 2018
Brad je 24 let a trpí dlouhou dobou břišními potížemi. Navštívil několik lékařů specialistů v této problematice, podstoupil laboratorní testy, rentgen a endoskopické vyšetření žaludku a tlustého střeva. Navzdory příznivým výsledkům, různé pokusy o léčbu vůbec nepomohly, nebo pouze dočasně. Nakonec mu byla doporučena psychosomatická léčba.
Číst více