Otevírací doba

Pondělí - Pátek
8.00 - 20.00

Kontaktujte nás

Česky mluvící: +420 608 103 040
Anglicky mluvící: +420 601 378 920
reception@psychosomatics.cz

Adresa

Na Dlouhém Lánu 11
Praha 6, 160 00

Cesta k nám

Co nabízíme

Psychosomatika

Psychosomatika

Psychosomatika odráží skutečnost, že náš duševní stav má přímý vliv na naše tělesné funkce. I medicíně se tyto dvě části existence člověka většinou oddělují, což umožňuje velký pokrok v medicínských technologiích a znalostech.

Domluvte si schůzku

Pro objednání prosím volejte na telefonní číslo +420 608 103 040 nebo nám napište na reception@psychosomatics.cz

Případně využijte online kontaktní formulář

Požádat o schůzku

Co je to psychosomatika?

Psychosomatika odráží skutečnost, že náš duševní stav má přímý vliv na naše tělesné funkce. I medicíně se tyto dvě části existence člověka většinou oddělují, což umožňuje velký pokrok v medicínských technologiích a znalostech.

Ve skutečnosti ale, v každodenním kontextu, tyto dva subjekty nejsou oddělené vůbec, ale jsou naopak mezi nimi probíhá neustálá výměna informací. Psychosomatická medicína tomuto faktu věnuje pozornost, a nabízí komplexní medicínský přístup k léčbě. I tomto smyslu psychosomatická medicína skutečně pracuje s bio-psycho-sociálním modelem zdraví a nemoci.

Proč psychosomatická medicína?

Pokud trpíte jakýmkoliv chronickým onemocněním, které správně neodpovídá na běžnou léčbu, může pro Vás být vhodná psychosomatická léčba. Příznaky mohou zahrnovat všechny typy bolestí (často bolesti hlavy, zad, bolesti břicha, kloubů atp.), funkční poruchy (jako zácpa, průjem, dušnost, pocity horka nebo chladu, poruchy srdečního rytmu, sexuální dysfunkce), kožní problémy (ekzémy, vracející se kožní infekce, rezistentní akné), celkové příznaky (únavový syndrom, chronicky zvýšená teplota, přibývání nebo úbytek na váze), a mnohem více.

Obecně jakýkoliv fyzický příznak může být vážně ovlivněn psychosociálními faktory. Role psychosomatické medicíny typicky roste v momentech, kdy obvyklá léčba neřeší problémy, nebo pokud ostatní lékaři nemohou přijít na správnou diagnózu (například všechny provedené testy byly negativní). Tyto dva stavy jsou často viděny u pacientů, kteří mohou výrazně těžit z psychosomatické léčby.

Je toto nová specializace?

Ne, nejstarší příklady psychosociální medicíny v historii mohou být viděny v antickém Řecku. Ve skutečnosti byl Hippokrates prvním lékařem, který došel k závěru, že existuje souvislost mezi duševním zdravím a fyzickým zdravím. Později, v moderní medicíně, bylo toto komplexní chápání medicíny nahrazeno dualistickým modelem těla a mysli, který, mimo prudký rozvoj medicínské technologie, zapříčinil odsunutí psychosomatické medicíny stranou.

Které medicínské služby nabízíme?

  • Diagnostické zhodnocení zdravotního stavu a možného psychosomatické původu obtíží
  • Psychosomatické poradenství – zhodnocení možné léčby
  • Individuální lékařské poradenství
  • Zhodnocení minulých lékařských záznamů a vyšetření
  • Vzdělávání v oblasti životního stylu a vztahů z psychosomatické perspektivy

Které části mého těla jsou posuzovány psychosomatickým lékařem?

Psychosomatický lékař posoudí aspekty Vašeho života vně Vašeho těla, stejně jako stav vnitřních orgánů. Tento typ lékaře posoudí pacientův biologický, psychologický a sociální (ve smyslu sociálních interakcí, vztahů) status, aby mohl učinit lékařské rozhodnutí.

Kdo provádí tuto léčbu?

Tuto léčbu provádí lékař specializující se na psychosomatickou medicínu. Zde v Unicare je naším vedoucím psychosomatickým lékařem MUDr. Ondřej Masner.

Číst méně
Psychoterapie

Psychoterapie

Psychoterapeut je profesionál v oblasti duševního zdraví, který pomáhá při potýkání se s emocionálními a psychosomatickými problémy. Skrze poradenství a terapeutickou podporu terapeut pomáhá pacientům získat nový náhled na jejich zkušenosti, problémy a životní okolnosti.

Domluvte si schůzku

Pro objednání prosím volejte na telefonní číslo +420 608 103 040 nebo nám napište na reception@psychosomatics.cz

Případně využijte online kontaktní formulář

Požádat o schůzku

Kdy vidět psychoterapeuta?

Život může být obtížný – může Vám přivést do cesty neočekávané stresory a Vy nemusíte být připraveni se s nimi vypořádat. Pokud prožíváte stres, který ovlivňuje Váš běžný život, a ponechává Vás v depresi nebo úzkosti, možná byste chtěli zvážit návštěvu psychologa.

Jak psychoterapeut léčí pacienty?

Psychoterapeut léčí pacienty skrze terapii a poradenství. Během běžného 50minutového sezení, Vám trénovaný terapeut může pomoci porozumět problémům, kterým zrovna čelíte, identifikovat Vaše emoce, a vytvořit individuální postup, který Vám pomůže ve Vašich problémech.

Co když potřebuji léky na mé duševní problémy?

Pokud si myslíte, že potřebujete léky, měli byste si sjednat schůzku s psychiatrem, který citlivě posoudí Vaši situaci a navrhne nejlepší postup léčby.

Číst méně
Psychiatrie

Psychiatrie

Psychiatr je lékař specializující se na diagnostiku a léčbu duševních problémů a poruch, používá spektrum klinických nástrojů, a také preskripci léků. Vyšetření psychiatrickým lékařem je zaměřené na klinické zhodnocení pacientových problémů a příznaků, za účelem určení správné diagnózy a poskytnutí léčebného plánu založeného na specifických potřebách pacienta.

Domluvte si schůzku

Pro objednání prosím volejte na telefonní číslo +420 608 103 040 nebo nám napište na reception@psychosomatics.cz

Případně využijte online kontaktní formulář

Požádat o schůzku

Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychoterapeutem?

Obě tyto profese se věnují oblasti duševního zdraví. Psychiatr je doktorem s medicínským vzděláním, který může předepisovat léky. Psychoterapeut je profesionálem, který prošel terapeutickým výcvikem a praxí. Pokud by stav pacienta vyžadoval léky, psychoterapeut musí pacienta odeslat k psychiatrovi, který pacientovi případně předepíše vhodný lék.

Jak psychiatr posuzuje stav pacienta?

Psychiatr používá takzvaný bio-psycho-sociální model problémů duševního zdraví. To znamená analýzu biologických, stejně jako psychologických a sociálních okolností, tedy faktorů, které hrají roli v životě pacienta. Psychiatr vidí pacienta v tomto kontextu a tím utváří unikátní klinický obraz.

S jakými typy poruch se psychiatr potýká?

Psychiatr se potýká nejen s duševními poruchami, jako úzkost a depresivní poruchy, psychotickými poruchami, ale také s duševními poruchami souvisejícími se stresem, syndromem vyhoření atd.

Jak vypadá psychiatrická léčba?

Můžete si sjednat schůzku, na které psychiatr na úvod posoudí Vaše problémy. Úvodní posouzení zahrnuje psychiatrické vyšetření, které je následováno určením diagnózy a určením vhodného plánu léčby. Tím mohou být léky, doporučení k návštěvě psychologa, nebo obojí.

Jak mám vědět, kdy navštívit psychiatra?

Pokud v současnosti trpíte duševními problémy, doporučujeme Vám sjednat si schůzku s psychiatrem, který je schopen posoudit potřebu psychologické nebo farmakologické léčby, a učinit doporučení na základě podrobného vyšetření. Můžete také navštívit psychiatra, pokud si přejete konzultovat Vaši současnou léčbu z různých příčin, nebo pokud potřebujete kontrolu.

Číst méně
Rodinná a systémová terapie

Rodinná a systémová terapie

V průběhu života se může stát, že narazíte na problémy, ať už jako jedinec nebo jako rodina, k jejichž řešení budete potřebovat pomoc terapeuta. Terapeut může usnadnit komunikaci mezi vaší rodinou nebo vaším partnerem a pomůže pacienty provést jejich problémy.

Domluvte si schůzku

Pro objednání prosím volejte na telefonní číslo +420 608 103 040 nebo nám napište na reception@psychosomatics.cz

Případně využijte online kontaktní formulář

Požádat o schůzku

Co je systémová terapie?

Systémová terapie je typ terapie, která zahrnuje všechny členy určitého systému. Nejčastějším příkladem systému je rodina, kde terapeuti pomáhají všem členům této rodiny provést je jejich problémy a rozumět, jak každý jedinec ovlivňuje tento systém. Systémová terapie je vedena systémem sezení s terapeutem, který rodině pomáhá porozumět jejím problémům a vytvořit plán, který povede k lépe fungujícímu domácímu prostředí.

Co je cílem systémové terapie?

Cílem systémové terapie je podporovat změny v daném systému. Když zůstaneme u příkladu rodiny, cílem je pomoci každému členovi rodiny lépe komunikovat s ostatními členy rodiny a vytvořit změnu v jejich vzájemných vztazích.

Proč systémová terapie?

Jak děti rostou, rodina se nevyhnutelně mění. Při tomto procesu je velmi pravděpodobné, že rodinný systém narazí na problémy ve vzájemných vztazích. Pokud tento systém potřebuje usnadnit vést konverzace, které pomohou těmto problémům předcházet, systémová terapie může být tou správnou volbou.

Jaké druhy problémů může systémová terapie pomoci vyřešit?

Terapeut může pomoci členům jakéhokoliv systému pomoci vypořádat se se životními změnami, které mohou mít vliv na rodinnou jednotku. Mohou pomoci rodině vypořádat se s chronickými onemocněními, psychosomatickými poruchami, obdobími separace, smutku, vývoje rodiny, pracovním a školním stresem, ale také ADHD, poruchami příjmu potravy, závislostí a mnohými dalšími. Terapeut pomůže členům rodiny porozumět jeden druhému během období stresu a spravit vztahy mezi členy rodiny.

Jak takové sezení vypadá?

Typické sezení bude ideálně zahrnovat všechny členy systému a bude trvat zhruba hodinu a půl. Během této doby se bude terapeut ptát na různé otázky, naslouchat každému ze členů rodiny, a pomůže rodině komunikovat. Díky těmto konverzacím začne rodina rozumět a oceňovat ostatní členy rodiny, a, ideálně, pomůže vyřešit jejich neshody.

Číst méně