Otevírací doba

Pondělí - Pátek
8.00 - 20.00

Adresa

Na Dlouhém Lánu 11
Praha 6, 160 00

Cesta k nám

Náš tým

MUDr. Ondřej Masner

MUDr. Ondřej Masner

Vedoucí lékař psychosomatické medicíny

více informací

MUDr. Masner působí v UNIC jako vedoucí lékař psychosomatické medicíny, na kterou se specializuje. Je to plně kvalifikovaný ystémový rodinný terapeut. MUDr. Masner patří k několika lékařům, kteří mají certifikát psychosomatické medicíny v České republice, který vyžaduje kombinaci lékařské a terapeutické kvalifikace. Kromě práce v UNIC pracuje v Lékařské službě prvního ošetření (LSPP) v motolské nemocnici. Díky studiu ve Švýcarsku mluví anglicky, německy, francouzsky a trochu italsky.

Sophia Nam, Ph.D.

Sophia Nam, Ph.D.

Seniorni Psycholog

více informací

MUDr. Sophia Nam působí v Unicare Medical jako seniorní psycholog zaměřující se na psychosomatickou medicínu. Absolvovala školení v oblasti poradenství a klinické psychologie na Harvardské a Bostonské lékařské fakultě ve Spojených státech a předtím působila v Koreji jako akademická profesorka. Sophia má více než deset let klinických zkušeností léčby dětí, dospívajících a dospělých z celého světa. Specializuje se na poskytování kulturně kompetentní integrativní psychoterapie, neuropsychologické hodnocení, konzultace, krizové intervence, řízení případů a advokacii. Hovoří anglicky, korejsky a trochu česky.

MUDr. Magaléna Ryšánková

MUDr. Magaléna Ryšánková

Psychiatr a psychoterapeut pro děti a dospívající

více informací

MUDr. Ryšánková je dětská a dorostová psychiatrička a psychoterapeutka s více než 15letou praxí v psychiatrii a psychoterapii u dětí a dospívajících. Absolvolala trénint v individuální a rodinné terapii. V roce 1995 absolvovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Své bohaté zkušenosti získala v několika ústavních a ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, komunitní ordinace a soukromá klinika). Kromě Unicare pracuje jako externí člen diagnostického týmu Národního institutu pro autismus (NAUTIS) a jako externí člen diagnostického týmu LOCIKA. Je členkou České lékařské komory, České lékařské asociace JEP a členkou pracovní skupiny pro neuro-vývojové poruchy CzMA. Hovoří česky a anglicky.

MUDr. Ivana Fialkovičová

MUDr. Ivana Fialkovičová

Psychiatr

více informací

MUDr. Fialkovičová v Unicare pracuje jako Psychiatr. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, na Slovensku a specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získala v roce 2019. Působila jako sekundární lékařka v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice a pracovala také v Institutu neuropsychiatrické péče v Praze (INEP). Mimo Unicare pracuje také v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kde se zaměřuje především na diagnostiku a terapii afektivních, úzkostných, psychotických a stresem indukovaných poruch. Mluví česky a anglicky. 

PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.

PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.

Klinická psycholožka

více informací
Mgr. Lucie Kubová

Mgr. Lucie Kubová

Psycholog, Psychoterapeut

více informací

Mgr. Lucie Kubová pracuje v Unicare jako terapeut a věnuje se úzkostným klientům, lidem v náročné životní situaci vztahové i osobní, i lidem, co se osobnostně chtějí posunout a vyrovnat se s vnitřními traumaty. Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univezitě Karlově, věnovala se klinické psychologii a neuropsychologii, má výcvik v arteterapii a kognitivně-behaviorální terapii

Mgr. Kateřina Šimečková

Mgr. Kateřina Šimečková

Fyzioterapeutka

více informací

Kateřina pracuje v UNIC jako fyzioterapeutka. Ke každému klientovi přistupuje velmi individuálně, pohlíží na problémy komplexně a ráda při své práci kombinuje terapeutické techniky dohromady Během své 17-leté praxe se věnuje správnému psychomotorickému vývoji kojenců, dětěm s vývojovými a neurologickými poruchami či poruchám smyslového vnímání. U dospělých se věnuje nejen ortopedickým a neurologickým poruchám, ale pracuje také s klienty z pohledu psychosomatiky a zaměřuje se na funkční problémy pohybového aparátu. Vystudovala fyzioterapii na 2. lékařsk fakultě Karlovy Univerzitě v Praze. Má bohaté zkušenosti z ambulantní i lůžkové praxe. Mluví anglicky, norsky a česky.

Claudio Suitt

Claudio Suitt

Vedoucí kanceláře

více informací