Otevírací doba

Pondělí - Pátek
8.00 - 20.00

Kontaktujte nás

Česky mluvící: +420 608 103 040
Anglicky mluvící: +420 601 378 920
reception@psychosomatics.cz

Adresa

Na Dlouhém Lánu 11
Praha 6, 160 00

Cesta k nám

Náš tým

MUDr. Ondřej Masner

MUDr. Ondřej Masner

Vedoucí lékař psychosomatické medicíny

více informací

MUDr. Masner působí v UNIC jako vedoucí lékař psychosomatické medicíny, na kterou se specializuje. Je to plně kvalifikovaný systémový rodinný terapeut. MUDr. Masner patří k několika lékařům, kteří mají certifikát psychosomatické medicíny v České republice, který vyžaduje kombinaci lékařské a terapeutické kvalifikace. Kromě práce v UNIC pracuje v Lékařské službě prvního ošetření (LSPP) v nemocnici v Motole. Díky studiu ve Švýcarsku mluví anglicky, německy, francouzsky a trochu italsky.

Sophia Nam, Ph.D.

Sophia Nam, Ph.D.

Seniorni Psycholog

více informací

MUDr. Sophia Nam působí v UNIC jako seniorní psycholog zaměřující se na psychosomatickou medicínu. Absolvovala školení v oblasti poradenství a klinické psychologie na Harvardské a Bostonské lékařské fakultě ve Spojených státech a předtím působila v Koreji jako akademická profesorka. Sophia má více než deset let klinických zkušeností léčby dětí, dospívajících a dospělých z celého světa. Specializuje se na poskytování kulturně kompetentní integrativní psychoterapie, neuropsychologické hodnocení, konzultace, krizové intervence, řízení případů a advokacii. Hovoří anglicky, korejsky a trochu česky.

MUDr. Magaléna Ryšánková

MUDr. Magaléna Ryšánková

Psychiatr a psychoterapeut pro děti a dospívající

více informací

MUDr. Ryšánková působí v UNIC jako dětská a dorostová psychiatrička a psychoterapeutka s více než 15letou praxí v psychiatrii a psychoterapii u dětí a dospívajících. Absolvolala trénink individuální a rodinné terapie. V roce 1995 absolvovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Své bohaté zkušenosti získala v několika ústavních a ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, komunitní ordinace a soukromá klinika). Kromě UNIC pracuje jako externí člen diagnostického týmu Národního institutu pro autismus (NAUTIS) a jako externí člen diagnostického týmu LOCIKA. Je členkou České lékařské komory, České lékařské asociace JEP a členkou pracovní skupiny pro neuro-vývojové poruchy CzMA. Hovoří česky a anglicky.

MUDr. Jiřina Kosová

MUDr. Jiřina Kosová

Psychiatr & Psychoterapeut

více informací

MUDr. Kosová pracuje v UNIC jako psychiatr a psychoterapeut. Vystudovala 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994 a dále pokračovala v postgraduálním studiu v oboru neurovědy. Postupně získala atestaci z psychiatrie I. a II. stupně, a následně z psychoterapie. Vedle Unicare působí jako vedoucí lékařka otevřeného psychoterapeutického oddělení a denních stacionářů Národního ústavu pro duševní zdraví (dříve Psychiatrického centra Praha) a jako odborný asistent v oboru psychiatrie při 3. LF UK. Mimo to se věnuje lektorské a poradenské činnosti, organizaci studií a výzkumu v oblasti psychiatrie a psychologie, v praktické psychoterapii se specializuje na kognitivně-behaviorální psychoterapii (KBT) a léčbu úzkostných a depresivních poruch. Je členkou České lékařské komory, České neuropsychofarmakologické společnosti, České psychiatrické společnosti, KBT společnosti, kde také působí jako člen výboru. Mluví česky a anglicky. 

MUDr. Ivana Fialkovičová

MUDr. Ivana Fialkovičová

Psychiatr

více informací

MUDr. Fialkovičová pracuje v Unicare jako psychiatrička. Je absolventkou oboru všeobecného lékařství Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie získala v roce 2019. Dosavadní klinické zkušenosti získala v několika psychiatrických zařízeních: pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v Institutu neuropsychiatrické péče, v Centru krizové intervence, na Protialkoholní záchytné stanici v Praze a také v Domově pro seniory. Vedle Unicare aktuálně působí jako primářka v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Je členkou České lékařské komory. Psychiatrické vyšetření nabízí slovensky, česky a anglicky mluvícím pacientům.

Mgr. Lucie Kubová

Mgr. Lucie Kubová

Psycholog & Psychoterapeut

více informací

Mgr. Lucie Kubová pracuje v UNIC jako psychoterapeut a věnuje se úzkostným klientům, lidem v náročné životní situaci - vztahové i osobní, a lidem, co se osobnostně chtějí posunout a vyrovnat se s vnitřními traumaty. Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univezitě Karlově, věnovala se klinické psychologii a neuropsychologii, a absolvovala výcvik v arteterapii a kognitivně-behaviorální terapii

Aaron Gil, MA

Aaron Gil, MA

Psychoterapeut

více informací

Manželský a rodinný terapeut Aaron Gil, MA pracuje ve společnosti Unicare Medical jako psychoterapeut. Bakalářský titul v oboru psychologie získal na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře a magisterský titul v oboru klinická psychologie na Antioch University Santa Barbara, oba v Kalifornii. Aaron pracuje v oboru psychologie od roku 2013 a jako klinický psychoterapeut od roku 2016. Má bohaté zkušenosti v mezinárodním prostředí a úspěšně řeší problémy klientů s úzkostí, depresí, traumaty a problémy v rodinném systému. Aaron se specializuje na kognitivně behaviorální terapii a dialektickou behaviorální terapii. Hovoří anglicky a španělsky.

Mgr. Kateřina Šimečková

Mgr. Kateřina Šimečková

Fyzioterapeutka

více informací

Kateřina pracuje v UNIC jako fyzioterapeutka. Ke každému klientovi přistupuje velmi individuálně, pohlíží na problémy komplexně a ráda při své práci kombinuje terapeutické techniky dohromady Během své 17-leté praxe se věnuje správnému psychomotorickému vývoji kojenců, dětěm s vývojovými a neurologickými poruchami či poruchám smyslového vnímání. U dospělých se věnuje nejen ortopedickým a neurologickým poruchám, ale pracuje také s klienty z pohledu psychosomatiky a zaměřuje se na funkční problémy pohybového aparátu. Vystudovala fyzioterapii na 2. lékařsk fakultě Karlovy Univerzitě v Praze. Má bohaté zkušenosti z ambulantní i lůžkové praxe. Mluví anglicky, norsky a česky.

Claudio Suitt

Claudio Suitt

Manažer péče duševního zdraví - česky mluvící

více informací
Sohee Cho

Sohee Cho

Manažer péče duševního zdraví - anglicky mluvící

více informací